Het proces voor het drukken en uitgeven van een boek

Onze uitgeverij kent drie vormen om uw boek uit te geven: een boek uitgeven in eigen beheer, traditioneel uitgeven (kosteloos) of het Zeker Uitgeven Pakket.

Hier volgt een beschrijving van de stappen die in zijn algemeenheid samen met u worden doorlopen. Afhankelijk van de vorm van uitgeven, is een stap meer of minder relevant voor u.

U kunt het volgende verwachten:

 1. Het eerste contact
  1. In geval van uitgeven in eigen beheer kunt u zelf een offerte aanvragen via www.jouwboekdrukkerij.nl voor het drukken van uw boeken. Als u vragen heeft, kunt u ons altijd bellen.
  2. In geval van traditioneel uitgeven (kosteloos) stuurt u uw manuscript naar de hoofdredactie (redactie@u2pi.nl) ter beoordeling. Het beoordelen duurt vijf weken.
  3. Wilt u het oordeel van de hoofdredactie niet afwachten, dan kiest u een Zeker Uitgeven Pakket en stuurt u ons uw finale manuscript in Word naar info@jouwboek.nl, zodat wij kunnen beoordelen om wat voor boek het gaat, met het verzoek om een afspraak, op kantoor of telefonisch.
 2. Afspraak op kantoor of telefonisch
  1. Vervolgens bespreken we met u, op kantoor of telefonisch, alle mogelijkheden zodat u weet waar u aan toe bent en u de juiste keuze kunt maken voor het uitgeven van uw boek.
  2. Als het om een uitgave in eigen beheer gaat, bespreken we de oplage, papiersoort, formaat en alle andere relevante zaken.
  3. Als het om traditioneel uitgeven gaat, of een Zeker Uitgeven Pakket, bespreken we alle details voor zowel het drukken als het uitgeven. Zaken als oplage, formaat, papiersoort, verkoopprijs, de door ons te leveren diensten en promotie passeren de revue.
 3. Contract
  1. Dan sturen wij u een (uitgeef)overeenkomst op met alle afspraken daarin.
  2. Als u de overeenkomst getekend terugstuurt, gaan wij voor u aan de slag. Uw boek wordt opgenomen in onze planning.
 4. Redactie
  1. Voor het traditioneel uitgeven en Zeker Uitgeven Pakket, of als u de redactie apart afneemt voor een eigen beheer uitgave, zal een redacteur allereerst uw hele manuscript in Word nalopen op hoofdletters, punten, komma’s, spaties, spelling en grammatica. Alle wijzigingen zijn zichtbaar in het document.
  2. U krijgt het gecorrigeerde manuscript toegestuurd en u kunt zelf alle wijzigingen nalopen en beslissen of u het er mee eens bent.
  3. U stuurt ons uw manuscript met de definitieve wijzingen of met uw opmerkingen terug.
 5. Vormgeving
  1. Voor het traditioneel uitgeven en Zeker Uitgeven Pakket, of als u de vormgeving apart afneemt voor een eigen beheer uitgave, zal een vormgever het definitieve Word document met alle wijzigingen in professionele software vormgeven.
  2. Tegelijk gaan wij aan de slag met het ontwerp van de omslag, van de voor- en achterkant inclusief flaptekst.
  3. Wij sturen u een digitale proefdruk van het vormgegeven manuscript en de omslag ter beoordeling aan u op.
  4. Uw commentaar en opmerkingen worden door ons verwerkt en u krijgt nu een fysieke proefdruk van uw boek toegestuurd.
  5. Ook hiervan worden commentaar en opmerkingen door ons verwerkt.
  6. Het drukken van uw boek kan beginnen.
 6. Boek drukken en verkopen
  1. De oplage zoals die is afgesproken in het contract wordt nu door de drukker gerealiseerd.
  2. In het geval van eigen beheer haalt u uw boeken op.
  3. Voor het traditioneel uitgeven en Zeker Uitgeven Pakket worden de verkoopkanalen gereed gemaakt voor verkoop. Dat kan via onze eigen webshop Kelbo zijn, maar uw boek kan ook bij Centraal Boekhuis aangemeld worden zodat boekhandels (fysiek en online) het kunnen bestellen. U krijgt het van tevoren afgesproken aantal exemplaren voor eigen gebruik.
  4. Voor het traditioneel uitgeven en Zeker Uitgeven Pakket wordt de promotie gereed gemaakt middels flyers, persberichten, recensie-exemplaren en social media.
  5. De verkoop kan starten. Als een boek buiten voorraad raakt, wordt een extra oplage gedrukt.
 7. Royalty’s
  1. Elk jaar wordt door ons een overzicht van de verkopen opgestuurd en de royalty’s overgemaakt.
 8. Na drie jaar
  1. Na het aflopen van de uitgeefovereenkomst kijken we samen hoe verder te gaan.

 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. info@jouwboek.nl of 070-3872770