Open Poeziefonds bij Uitgeverij U2pi
is een poëziefonds dat openstaat voor veel verschillende richtingen in de poëzie: experimenteel, traditioneel, zwaar, licht, beeldend, muzikaal, noem maar op. Maar een ding staat vast: bij de bundels van open gaat het om poëzie van kwaliteit, om poëzie die er mag zijn, nee, die er moet zijn. Het Poëziefonds open wil een platform bieden aan dichters van niveau. Het ingestuurde werk wordt beoordeeld door de openredactie, bestaande uit Will van Sebille, Mariet Lems en Jos van Hest. De bundels van open worden uitgegeven door Uitgeverij U2pi.

Werkwijze

De geselecteerde dichters krijgen een contract aangeboden voor de publicatie van hun bundel. De redactieleden begeleiden de dichter bij het samenstellen van de bundel en denken met de dichter mee over het organiseren van een presentatie, de verkoop en optredens op diverse podia. Ook kan de dichter zich aanmelden op de open-community op Facebook voor uitwisseling met andere dichters.

Uitgeverij U2pi verzorgt in samenspraak met de dichter de vormgeving van de bundel, volgens een vaststaand stramien, met mogelijkheid tot eigen inbreng. Ook stuurt de uitgever recensie-exemplaren (maximaal 15) en persberichten naar instanties zoals de Koninklijke Bibliotheek en Biblion, (lokale) media en relevante tijdschriften. De uitgeverij zorgt daarnaast voor de verkoop via haar kanalen: de boekhandel, eigen website en alle online boekhandels.

Van de dichters wordt verwacht dat zij zelf ook investeren in hun bundel, door middel van een financiële bijdrage die zij met de verkoop kunnen terugverdienen, en door actief deel te nemen aan de presentatie van de bundel en/of voordrachten op poëziepodia.

De oplage van de eerste druk van de dichtbundel is 200 exemplaren. Voor alle dichtbundels van het fonds geldt een vaste boekenprijs van € 12,50, vastgesteld voor ten minste twee jaar. Na twee jaar kan de uitgever besluiten de prijs van de bundel te verlagen.

De dichter neemt 100 bundels af voor de inkoopprijs van € 7,50 per exemplaar (totaal € 750,00). Die kan de dichter zelf verkopen tijdens de presentatie van de bundel, via een persoonlijke website en eigen verkoopkanalen (verkoop in boekhandels in de eigen regio van de dichter is toegestaan). De betaling aan de uitgeverij hoeft pas na de presentatie te worden voldaan (uiterlijk een maand na het leveren van de bundels aan de auteur). Desgevraagd kan de redactie meedenken over mogelijkheden voor crowdfunding en intekening vooraf om de eerste investering te realiseren.

Tijdens een presentatie worden gemiddeld 50 bundels verkocht. Bij verkoop van 50 exemplaren à € 12,50 betekent dit dat de dichter nog een bedrag moet aanvullen van € 125. Bij verkoop van 60 dichtersexemplaren hoeft de dichter niets bij te betalen. De winst voor de dichter bij volledige verkoop (100 exemplaren) is € 500.

Bij de uitgeverij blijven 100 bundels om te verzenden als recensie-exemplaar (maximaal 15) en om vrij te verkopen zonder uitbetaling van honorarium aan de dichter. De uitgever bedient haar eigen website, NBD Biblion en de online-/boekhandels.

Na de eerste druk kan de dichter de bundel steeds per 20 exemplaren bijbestellen à € 7,50. De dichter kan deze extra bundels onder dezelfde voorwaarden voor de vaste boekenprijs met winst verkopen. Als de uitgever besluit tot een tweede druk over te gaan, ontvangt de dichter een royalty van 10% over alle exemplaren die door de uitgeverij verkocht zijn.

De redactie:

Will van Sebille is poëzieredacteur, schrijfdocent, dichter, schrijfster en voorzitter van de Haagse Kunstkring. Haar boek De Muze zit aan (Uitgeverij U2pi) wordt gebruikt door schrijfgroepen en schrijfdocenten.
In januari 2018 exposeerde ze haar schilderijen samen met beeldend kunstenaar Gerrie Brust Bijmolt (collages) onder de titel Beeld en Tekst, Tekst en Beeld waarvoor ze de tekst De ankers schreef.
Als mede-oprichter van het poëziefonds Open werkt ze aan uitbreiding van het fonds en begeleidt ze dichters bij de totstandkoming van hun bundel.

 

 

Mariet Lems is specialist literatuureducatie, cultuurcoach, dichter en tekstschrijver. In opdracht van Stichting Lezen schrijft ze lessuggesties bij kinderboeken. Het boek Weten waar de woorden zijn, een methodiek creatief schrijven voor het basisonderwijs en schrijfdocenten (Uitgeverij SAAM) wordt via Stichting Lezen landelijk verspreid.

Juni 2017 verscheen de gedichtenbundel Wat we achterlieten/What we left behind, een tweetalige bundel waarin leden van dichtgroep Divers gedichten schreven bij Mariets foto’s van verlaten Ierse huizen en landschappen.

 

 

 

Jos van Hest is dichter, publicist, poëziedocent en presentator. Hij studeerde Nederlands en theaterwetenschappen. Als poëziedocent is hij verbonden aan de School der Poëzie. Via de Schrijverscentrale geeft hij poëzieworkshops op scholen, in bibliotheken en gevangenissen. Hij schrijft lesbrieven en poëzietips voor het onderwijs en presenteert het maandelijks Open Podium in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Gedichten van hem verschijnen bij Uitgeverij Plint op kaarten, posters, wijnetiketten, kussenslopen en in het tijdschrift DICHTER.

(foto: Jan ter Heijde)

 

Werk inzenden:
Wij nodigen dichters uit hun werk te sturen naar: open@u2pi.nl

 

Eerder verschenen in het open fonds: